Atlas Stöttare – Vuosikokouskutsu/Årsmöteskallelse

VUOSIKOKOUSKUTSU

Atlaksen kannatusyhdistyksen jäsenet, “Stöttarit”, kutsutaan täten vuosikokoukseen torstaina 25.4.2019
klo 18.00 Kitchen & Lounge Wandas’ ravintolaan, Liesikuja 5. Myyrmäki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Istuvan hallituksen kokoonpano:
Puh.joht. Stefan Åstrand
Varapuh.joht. Kjell Palmroos
Siht. Marit Juslin
Kassanhoit. Kurt Ahlfors
Jäsenet Stina Helaskoski, Sanna Eilola ja Tomi Puikkonen

Kokouksen jälkeen nautimme kolmen ruokalajin illallisen hintaan € 35,- per henkilö. Illallinen maksetaan käteisellä paikan päällä.

Illan aikana pidetään perinteiset arpajaiset. Arpajaisvoittoja otetaan kiitollisuudella vastaan. Ne voidaan
tuoda alla mainitulle tai kokoukseen.

Mikäli ette pääse kokoukseen, mutta haluatte tukea ostamalla arpoja, olkaa yhteydessä.

Kaikki jäsenet, myös uudet seuralaisineen ovat sydämellisesti tervetulleita!

Ota mielellään mukaan tuttava, joka voisi harkita jäsenyyttä.

Ilmoittautumiset (ilmoita mahdollisesta erikoisruokavaliosta) viimeistään torstaina 18.4:

Stefan Åstrand, puh. 040-527 8317 tai stefan.astrand@elisanet.fi

Tervetuloa!

HALLITUS

ÅRSMÖTESKALLELSE

Atlas Stöttare kallas härmed till årsmöte torsdag den 25.4.2019 kl. 18.00 på Restaurangen Kitchen & Lounge Wandas’, adress; Eldstadsgränden 5. Myrbacka.

På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Den sittande styrelsen består av:
Ordf. Stefan Åstrand
Viceordf. Kjell Palmroos
Sekr. Marit Juslin
Kassör Kurt Ahlfors
Medl. Stina Helaskoski, Sanna Eilola och Tomi Puikkonen

Efter mötet avnjuter vi den sedvanligt goda tre rätters middagen á € 35,- per person. Middagen betalas kontant på platsen.

Under kvällen hålls det traditionella lotteriet. Lotterivinster emottages med tacksamhet av nedannämnda
eller hämtas till mötet.

Om ni inte kan delta på mötet, men vill understöda med att köpa lotter, ta kontakt.

Alla medlemmar, även nya, med eller utan följeslagare, är hjärtligt välkomna! Tag gärna med en bekant,
som kan tänka sig att bli medlem.

Anmälningar (meddela om eventuell specialdiet) senast torsdag den 18.4 till:

Stefan Åstrand, tel. 040-527 8317 eller stefan.astrand@elisanet.fi

Välkommen!

STYRELSEN

Scroll to top