School Tour för skolor

Vill du introducera dina elever till handboll?

Atlas ordnar School Tour skolhandboll i skolorna i vårt närområde: Vanda, norra Helsingfors och östra Esbo.
School Tour är ett enkelt sätt att introducera en ny sport till barnen och få nytt innehåll för gymnastiklektionerna.

Om du vill att School Tour ska ordnas även på din skola, kontakta gärna våra School Tour-representanter:

Arto Starck: arto.starck@atlashandball.fi
Dennis Baars: dennis.baars@atlashandball.fi